Reklama

Reklama
Zvoliť
Zvoliť
Zvoliť
Zvoliť
Zvoliť
Zvoliť

Ostané formáty na základe dohody, (celkovo plôch 1, formát: flash, jpg, gif)

Pri objednávka na 3 mesiac 15 % zľava
Pri objednávke na 6 mesiacov 20 % zľava
Pri objednávke na 12 mesiacov 25 % zľava

Vypňte údaje o firme, alebo osobe, na ktorú má byť vystavená a poslaná faktúra. Používajte diakritiku.