Symbol of the camino de santiago as it passes through burgos, Spain

Pilgrimaze

Camino de Santiago je jednou z najobľúbenejších a najznámejších pútnických trás pozdĺž severného Španielska. „ Dvere sú otvorené pre všetkých, pre zdravých i chorých, pre katolíkov, židov, pohanov, kacírov i zatratených ! „

Pridaj komentár